Voorzitter Bestuur Doetank PEER

We zoeken een nieuwe voorzitter voor het bestuur van Doetank PEER. Ben jij / bent u die persoon met de ervaring, kennis en kunde om PEER te versterken?

Over Doetank PEERPEER logo

Stichting Doetank PEER is in 2013 gestart en biedt een netwerk aan jongeren en jongvolwassenen die door middel van no-nonsense happy activism de wereld socialer, gelijker en beleefder wil maken. We zijn een zwerm van zo’n 100 mensen die online en offline acties doen. Met no-nonsense bedoelen we: kleine acties hebben soms de meeste impact. En met happy bedoelen we: maak het leuk voor jezelf, dan is de kans het grootst dat je doorzet en dat je actie effect heeft. Onze waarden zijn: doen, zelfstandigheid, humor/spel/creativiteit, gunnen, leren/ontwikkelen, gezellige bijeenkomsten en teamspirit. Sinds 2017 dragen we niet alleen bij aan kleine acties maar maken we ook deel uit van drie grote meerjarige allianties gesubsidieerd door het ministerie van OCW. Om deze op de juiste manier te begeleiden zijn we op zoek naar een ervaren Bestuursvoorzitter. Meer info over PEER vind je op www.doetankpeer.nl.

Wat houdt het werk in?

PEER is een stichting en heeft een bestuur. Het bestuur houdt er niet alleen toezicht op dat de stichting juridisch en financieel goed loopt maar is ook aanspreekpunt van drie opdrachtnemers in het uitvoeren van hun taken binnen drie grote allianties. We zijn op zoek naar mensen die ervaring hebben met het samenwerken met andere organisaties, het opstellen van contracten en andere administratieve en financiële zaken.

Wat zijn de verantwoordelijkheden?

 • Is binnen een bestuur verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken, heeft ervaring in het besturen van een stichting en het samenwerken met andere organisaties.
 • Is de eerste woordvoerder naar media, politiek en maatschappelijke organisaties.
 • Is aanwezig bij strategische overleggen met de alliantiepartners en het ministerie van OCW
 • Is eerste aanspreekpunt van onze 3 opdrachtnemers en bewaakt de voortgang van de uitvoering van de opdrachten zoals overeengekomen met de alliantiepartners.
 • Voert (samen met het dagelijks bestuur) onderhandelingen over toekomstige allianties/samenwerkingen
 • Zit de vergadering voor met de andere bestuursleden, de secretaris en penningmeester;
 • Organiseert deze vergaderingen die minimaal vier keer per jaar plaatsvinden, i.s.m. secretaris van het bestuur.
 • Bewaakt samen met het bestuur de missie en visie van de stichting.

Wat bieden wij jou?

 • De kans om jouw talenten als voorzitter en opdrachtgever ten volle in te zetten.
 • Een strategisch netwerk met onze alliantiepartners, het ministerie van OCW en de sociaal-maatschappelijke en culturele sector;
 • Een netwerk van vriendelijke, open-minded en idealistische mensen die er blij van worden de wereld te verbeteren.

Let op: dit is een vrijwilligersfunctie. Een bestuurslid in een stichting kan geen salaris ontvangen voor wat hij/zij doet. Onkosten als reiskosten kunnen wel gedeclareerd worden.

Deze functie vereist van jou:

 • Tenminste twee jaar beschikbaar;
 • Vier tot acht maal per jaar beschikbaar voor een bestuursvergadering
 • Naar schatting kost deze functie 10 uur per maand;
 • Ervaring met of interesse in voorzitterstaken;
 • Affiniteit met wereld verbeteren / het sociaal maatschappelijke veld;
 • Een interesse voor de werkwijze bij Doetank PEER;

Zijn dit jouw kwaliteiten?

 • Anticiperend;
 • Ervaren;
 • Begeleidings-kwaliteiten;
 • Adviserend;
 • Coördinerend;
 • Geordend werken;
 • Samenwerken;
 • Initiatief-nemend.

Sollicitatieprocedure

Stuur een korte motivatie + CV naar info@doetankpeer.nl. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Foto credit: Designed by Freepik

 

Deel op: