Vijf redenen voor mannen om op te komen voor vrouwen

Zou het vrouwen niet de nodige kracht geven als mannen nog meer achter hen zouden staan? Arsjaad Imami betoogt van wel.

Man_and_woman_on_a_Malvern_Star_abreast_tandem_bicycleHet is goed voor vrouwen zelf én de maatschappij als geheel. Hij geeft vijf redenen waarom mannen willen opkomen voor vrouwenrechten.

Door Arsjaad Imami

Op achttienjarige leeftijd leerde ik een Pakistaans meisje kennen: Shafira. Ze wou zich graag inzetten voor hulpbehoevende mensen. Ze kwam van het MBO en wou na haar HBO een universitaire studie Bestuurskunde doen. Een aantal jaar later kwam ik haar in de zomer tegen in een fleurig wijkparkje. Ik: “Hoe gaat het met mijn lieve activistje?” Zij: “Euhm, ik ben sinds twee maanden getrouwd met een kennis op aandringen van mijn ouders.” Ik schrok van haar kleurloos geworden stem. Omdat ik zweeg, vervolgde ze haastig haar verhaal: “En hij laat mij niet meer naar school gaan. Nu moet ik thuis blijven. Hij zegt dat zijn vrouw sowieso niet meer mag verdienen dan hij.” Mijn hart bezweek terplekke en ik besloot haar te helpen…

Mannen zijn de bevoorrechte groep binnen de samenleving en hebben de invloed om het leven van vrouwen te veranderen. Hieronder de vijf beste redenen waarom het óók voor mannen belangrijk kan zijn om op te komen vrouwenrechten!

  1. Een vrouw = een mens 

Quite Clinton

“Mensenrechten zijn vrouwenrechten en vrouwenrechten zijn mensenrechten. “ – Hillary Clinton

Alle mensen hebben recht op een gelijkwaardig bestaan. Wanneer je opkomt voor vrouwenrechten, kom je op voor de rechten die we als universeel beschouwen. Het is bevorderlijk om de nadruk op vrouwen te leggen, omdat zij al eeuwenlang systematisch worden achtergesteld. Er moet nog steeds een inhaalslag worden gemaakt.

Onlangs sprak ik een Malawische vrouw na een conferentie. Op achtjarige leeftijd had een dorpsdokter haar, onder fysieke dwang van haar vader en ooms, besneden en vervolgens dichtgenaaid. De ondeskundige operatie (lees: verminking) had geleid tot een zeer pijnlijke ontsteking. Als in een slechte horrorfilm verscheen zes jaar later die verschrikkelijke dokter weer op de dag van haar uithuwelijking. Op het toilet werd ze opengesneden, zodat ze ’s avonds naar bed kon met haar man. Jaren later reist deze vrouwenrechtenactiviste nu de wereld rond om te vertellen dat ieder mens het recht heeft om vrijwillig te beslissen over haar of zijn lichaam.

Nauw verbonden met het opkomen voor vrouwenrechten is het feminisme. De term heeft een negatieve bijklank gekregen, omdat het bijvoorbeeld geassocieerd wordt met boze mannenhaters en fanatieke vrouwen-zijn-beter-activisten. Het feminisme is echter een brede ‘way of life’, die uitgaat van gelijkwaardigheid. Daarom komen feministen ook op voor zaken waarin de man meer aandacht verdient. Denk aan het opvoed- en alimentatierecht van kinderen na een scheiding.

  1. Opkomen voor de vrouwenrol = opkomen voor de mannenrol 

Quote WRM

“De plaats van een vrouw is in het Huis… en de Senaat!” – veelgebruikte citaat door Amerikaanse activisten

Ieder mens heeft het recht om zichzelf te zijn, maar de verwachtingen van de samenleving over de rol van vrouwen en mannen beperken dit. Deze rollen zijn namelijk niet alleen biologisch (sekse) maar ook sociaal (gender) bepaald. De rollen die worden toegekend aan de seksen zijn met elkaar verbonden en veranderlijk. Daarom kan een positieve verandering in de vrouwenrol eveneens zorgen voor een positieve verandering in de mannenrol.

Toen mijn moeder ruim dertig jaar geleden met mijn vader trouwde, kwam ze terecht in een traditioneel hindoestaanse familie. De vrouwen moesten thuis blijven en de mannen bijna letterlijk het eten voeren. Mijn moeder weigerde dit en ging als eerste vrouw in de familie werken, toen mijn vader werkloos werd. Mijn vader ontdekte toen hoe bevrijdend het is om zelf boodschappen te kunnen doen en te koken. De weerstand van de mannelijke familieleden richting mijn ouders veranderde toen zij de positieve effecten zagen. Langzamerhand gingen ook hun vrouwen werken. Zo veranderde binnen de familie niet alleen het idee dat de vrouw moet huishouden, maar ook dat de man kostwinner moet zijn.

Genderrollen hebben tevens invloed op homo-, bi- en transseksuelen en transgenders. Mogen twee vrouwen bijvoorbeeld met elkaar trouwen? Welk ‘geslacht’ moet op het paspoort van een transgender vermeld staan? En zo zijn er nog veel meer vragen.

  1. De vrouw = 50% van de samenleving

Quote Ataturk

“De mensheid bestaat uit twee geslachten, vrouwen en mannen. Is het mogelijk voor de mensheid om te groeien door de verbetering van slechts één deel, terwijl het andere deel wordt genegeerd? Is het mogelijk dat als de helft van een massa is geketend aan de aarde, de andere helft kan zweven in lucht?”

Mustafa Kemal Atatürk

Samenlevingen kunnen alleen floreren als iedereen zijn of haar kwaliteiten mag bijdragen. Onze maatschappij zou nog meer van de kwaliteiten van vrouwen gebruik kunnen maken. Want vrouwen en mannen zijn weliswaar gelijkwaardig aan elkaar, maar niet gelijk. Anders gezegd: het ene geslacht is niet meer waard dan het andere, maar ze hebben wel verschillende kwaliteiten. We hebben een mengeling van alle kwaliteiten nodig voor een betere samenleving. Net zoals we een gevarieerd dieet nodig hebben voor een gezonder leven.

Een vriendin werkt sinds drie jaar als registeraccountant op een bureau vol met mannen. Ik was apetrots toen ik hoorde dat zij is verkozen tot Werknemer van het Jaar. Toen haar manager aan een bedrijf vroeg waarom ze door haar geholpen wilden worden, verklaarden ze: “Ze heeft veel meer geduld en neemt oprecht de tijd om zich in te leven in ons bedrijf. Daarnaast was zij de eerste die ons een bloemetje stuurde als dank voor dat wij haar inhuurden. Ze is anders dan de rest.”

We moeten ons hierbij echter behoeden voor het generaliseren van vrouwen, , zoals bij reden twee besproken is. Zowel vrouwen als mannen kunnen leiding geven, zorgzaam zijn, rationeel denken, intuïtief handelen etc. Het gaat erom dat we de kwaliteiten van een ieder in de samenleving optimaal benutten.

Een gelijkere verdeling begint onder andere wanneer meer meisjes wereldwijd de kans krijgen om naar school te gaan. Daarnaast moet het aantal vrouwen op leidende posities toenemen.

  1. De vooruitgang van vrouwen = de vooruitgaan van volgende generaties

Quote Kofi Annan

“Als vrouwen floreren, profiteert de gehele samenleving, en krijgen volgende generaties een betere start in het leven.“

– Kofi Annan

De vooruitgang van vrouwen zorgt ervoor dat de komende generaties zich steeds meer kunnen ontwikkelen.

Tijdens een veldreis in Indonesië voor Plan Nederland gingen we op bezoek bij een groep mandenvlechtsters. Zij werden door Plan opgeleid, zodat zij ook werk in het dorp konden krijgen. De opleiding hielp hen op gebieden als bedrijfskunde, financiën en persoonlijke ontwikkeling. Stuk voor stuk lazen zij aan ons een toekomstplan voor die zij samen met hun mannen hadden opgesteld. Allemaal hadden ze tot doel gesteld om meer geld te verdienen voor het gezin en hun zonen en dochters betere opleidingen te geven, zodat zij op hun beurt de kleinkinderen weer van een betere toekomst zullen kunnen voorzien.

Deze positieve spiraal die de armoede in veel landen kan doorbreken, is, onder de naam ‘Girls First’, de kernboodschap van ontwikkelingsorganisatie Plan Nederland. Het feit dat vrouwen van de huidige generaties geholpen worden heeft veel effect op volgende generaties. We zien dat ook in Nederland: . Waar twee generaties geleden vrouwen nog vaak huisvrouw waren, dragen nu veel werkende vrouwen bij aan het inkomen.

5. Een vrouw = een dierbare

Quote Tupac

“En omdat we allemaal gebaard zijn door een vrouw, onze naam hebben gekregen van een vrouw en ons doen en laten geleerd hebben van een vrouw, vraag ik mij af waarom we alles afnemen van onze vrouwen, waarom verkrachten we onze vrouwen, haten wij onze vrouwen?”

– Tupac Shakur, vertaling van het nummer Keep Ya Head Up

Velen van de meest dierbare mensen in ons leven zijn vrouwen. Hun welzijn gaat ons aan het hart en dat moet ons helpen beseffen dat het belangrijk is om te komen voor de rechten van álle vrouwen.

Denk aan onze overgrootmoeders, oma’s, moeders, echtgenoten, verloofden, dochters, kleindochters, zusters,  tantes, nichten, schoonmoeders, schoondochters, schoontantes, peetmoeders, peettantes, peetdochters, stiefmoeders, stiefdochters, vriendinnen, jeugdvriendinnen, buurvrouwen, buurmeisjes, leraressen, collega’s enzovoorts.

Onlangs verschenen er schrikbarende video’s op het nieuws en in de sociale media waarbij Nederlandse jongens meedogenloos meisjes in elkaar slaan. Tot het schoppen in het gezicht aan toe. Kwaadheid en verdriet overheersten in mij. Mede omdat een goede vriendin van mij tien jaar geleden op de zelfde wijze in elkaar geslagen is. Ze is toen behandeld in het ziekenhuis en hield er tot lang daarna een angsttrauma aan over.

Geen van de vrouwen (om wie wij geven) zou ooit nog te maken mogen hebben met huiselijk geweld, (vroege) uithuwelijking, niet naar school kunnen, seksueel geweld, meisjesbesnijdenis en genitale verminking, gedwongen prostitutie, afwijzing van een baan op basis van sekse, ongelijke beloning voor gelijk werk, onvrijwillige abortus, niet kunnen uiten van haar seksuele geaardheid, de doodstraf vanwege haar sekse enzovoorts.

Inmiddels was het al hartje oktober. Ik tuurde uit het raam met een kop chai in mijn hand en dacht aan Shafira. “Hoe anders was haar leven met mij geweest?”, vroeg ik mij stilletjes af. Stiekem op de chat had ik geprobeerd haar te overtuigen om mondiger te worden. “Als het mijn man niet is, dan is het wel mijn vader die mij afmaakt.”, zei ze. Toen ik wou voorstellen om uit huis te vluchten, viel het slotakkoord: “Ik ben zwanger van hem. Ik zal hier uiteindelijk wel aan gaan wennen.” Ze had zich erbij neergelegd.

Haar verhaal kent helaas geen heroïsch einde, waarbij ze moedig de strijd voor gelijkwaardigheid tegen de mannen aangaat en wint. Samen kunnen wij echter wél opkomen voor een vrouwvriendelijkere toekomst, waarbij mannen ook baat hebben. We mogen trots zijn op de sterke vrouwen in onze samenleving. Maar een steuntje in de rug van mannen kan helpen om dit met elkaar op te lossen. In de jaren dat ik mij heb ingezet voor vrouwenrechten, valt het mij op hoe weinig andere mannen zich hiervoor (actief) inzetten. Harry Potter-ster Emma Watson liet ons onlangs terecht tijdens haar hartroerende speech voor de Verenigde Naties met betrekking tot de nieuwe campagne HeForShe te rade gaan: “Als ik het niet doe, wie wel? Als het niet nu gebeurt, wanneer wel?” Want wat als de rollen waren omgedraaid, zou je niet vechten voor gelijkheid en willen dat vrouwen meededen in de strijd? 

Deel dit stuk als jij als vrouw wil dat meer mannen dit weten. Deel dit stuk als jij als man wil laten zien dat jij achter de vrouwen staat. Heb jij nog een reden waarom mannen baat hebben bij het steunen van vrouwenrechten? Of heb je een vraag of opmerking? Share het op de Community van PEER op Facebook onder het bericht van deze blog. Let’s talk about this! 

Afbeelding man en vrouw op fiets van: State Library of New South Wales from Australia 

Deel op:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.