Vader zoekt verlof

Omdat iedere vader meer dan vijf dagen vaderschapsverlof verdient. 

Wie?

Lauren SmitsJeroen Pouw, Hanna Harthoorn en onze samenwerkingspartners (zie onder).

Waarom?

Aan het begin van het jaar is de werkgroep Emancipatie opgericht. In de werkgroep Emancipatie zitten de organisaties DWARS, Emancipator, Jonge democraten, Jonge socialisten in de PVDA, FNVJong en wij van Doetank PEER. Al snel werd duidelijk dat we graag iets wilden met de uitbreiding van het vaderschapsverlof. We hebben ingezet op twintig weken verlof voor mannen. Langer vaderschapsverlof heeft een positieve uitwerking op de ontwikkeling van kinderen, de relatie tussen vaders en kinderen en het welzijn van vrouwen. Langer vaderschapsverlof draagt ook bij aan een gelijkwaardigere taakverdeling in de zorg van kinderen. En het laatste argument voor langer vaderschapsverlof is dat het discriminatie op de arbeidsmarkt tegen gaat. Goede redenen om ons hier als werkgroep voor in te zetten. En zo ontstond de actie Vader zoekt verlof.

Wat?

We willen dat alle mannen voor hun kinderen kunnen zorgen. Langer vaderschapsverlof is hiervoor noodzakelijk.

Hoe?

Rond Vaderdag (19 juni) hebben we een website en een Facebookpagina gelanceerd. Vooraf hadden we verhalen van mannen verzameld die vroeger, nu of in de toekomst langer vaderschapsverlof wilden. Deze verhalen zijn gepubliceerd op de website en via Facebook de wereld in geholpen. Daar hoorde ook de hashtag #vaderzoektverlof bij. Met de verhalen van de mannen hebben we laten zien waarom een uitbreiding belangrijk is vanuit het perspectief van de vaders. Al snel groeide de Facebookpagina uit tot een pagina met meer dan 800 likes én melden steeds meer vaders en lesbische moeders (die het kind niet zelf dragen/droegen) die zich aan om op de website hun verhaal te doen. Vervolgens hebben we de maatschappelijke gebeurtenissen en het debat daarover in de gaten gehouden.

Rutgers zet zich al langer in voor dit thema en wilde graag samenwerken omdat ze erg enthousiast werden van de actie. Samen met hen hebben we de website logischer gemaakt én een nieuw vormgeving gegeven. Ook is het Platform Vaderschap eraan gekoppeld: experts en organisaties die zich inzetten voor meer vaderschapsverlof. In de Balie tijdens de bijeenkomst ‘Nooit meer papadag’ werd de nieuwe website gelanceerd.

Stadium

Lopend. De actie loopt nog steeds.

Aantal acties

4 (website, Facebookpagina, vernieuwde vormgeving/website/social media, Lancering bij ‘Nooit meer papadag’)

Contact

Volg Vader Zoekt Verlof op Facebook en Twitter en lees er meer over op www.vaderzoektverlof.nl. Als je meer wilt weten over of een samenwerking wil aangaan met Vader Zoekt Verlof, stuur dan een mail naar Lauren: lauren@doetankpeer.nl. Zij kan je helpen of in contact brengen met de juiste persoon.

VZV-logo

Deel op: