Training Mimoun Oaissa

Groepsfoto gemaakt bij een PEER-meeting met een training storytelling door acteur en trainer Mimoun Oaïssa.

Wat is Doetank PEER? 

PEER is een Doetank voor no-nonsense happy activism. Door middel van kleine en grote acties willen we een wereld maken die we zelf graag zien: een sociaal meer gelijke wereld. Elke actie die je doet (of juist niet doet) heeft gevolgen. Voor jezelf of voor de mensen in jouw omgeving.

You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one… – John Lennon

Leer Doetank PEER in 2 minuten kennen:

Hoe werkt dat?

Elke maand zijn er PEER-meetings: een workshop bijvoorbeeld of een PEER-college, een vraaggesprek met een ervaren idealist of iets anders leuks dat we bedenken. Ook worden er op die meeting in 1-minuut-pitches ideeën of vragen gepitcht en in groepjes wordt er gebrainstormd daarover. Zo ontstaan er projectgroepen die een eenmalige actie of langduriger project uitvoeren. Ook worden acties online bedacht en actiegroepen online gevormd op onze Facebookgroep. Zie acties voor voorbeelden. Ons doel is om per jaar 33 acties uit te voeren. Na drie jaar hebben we dan 99 acties voltooid en de 100e actie doen we samen met alle mensen die meededen en geïnteresseerden op een groot evenement.

Hoeveel acties zijn er al voltooid?

Op dit moment zijn er 50 acties voltooid. :D! Een project kan uit meerdere actie(punten) bestaan. Je krijgt een actiepunt bijvoorbeeld  als je je idee pitcht bij een voor jou invloedrijke instantie, je idee indient bij een wedstrijd of een facebookpagina, website, tijdschrift, boek of documentaire uitbrengt.

Wat kan ik doen binnen Doetank PEER?

  • Je kan je eigen actie of project opzetten. Bij PEER ben je eigenaar van je eigen idee (eventueel samen met je projectgroep-leden). Voorbeelden van acties en projecten vind je op: doetankpeer.nl onder Acties (wordt binnenkort geupdate). Je kunt de kapiteins van projectgroepen gemakkelijk bereiken (emailadressen staan bij de acties). Op PEER-meetings kun je je idee pitchen (voor de groep of gewoon casual tijdens de pauze of borrel) en bijna gegarandeerd staat er iemand op die ook helemaal enthousiast wordt en je gaat helpen. Je kunt je actie online of offline in de praktijk brengen.
  • Post filmpjes, kunst, ideeën, quotes over sociale gelijkheid of updates van je actie/project (bijv: als je een overleg hebt of een mijlpaal hebt bereikt) op de Facebookgroep. Zo houden we elkaar scherp en geïnspireerd.
  • Stimuleer en help anderen bij hun ideeën en projecten. Iedereen wil graag geholpen worden! Je vind hun contactgegevens onder de acties.
  • Kom naar de PEER-meetings. Wordt je bewuster van ongelijkheid, leer nuttige vaardigheden en ervaar een gezellig en gratis avondje!

Wat zijn de waarden van Doetank PEER?

“Naast lullen ook doen”, zelfstandigheid, “maak ’t leuk voor jezelf en de rest” (met humor, spelletjes etc.), gunnen, “je leert nog eens wat” en teamspirit.

Wat, waar en wanneer zijn de bijeenkomsten?

Elke maand is er een bijeenkomst, met steeds een ander thema, onderwerp of insteek. Je leert bijvoorbeeld je wereldverbeterende ideeën leuk te vertellen in een training, we houden een feestje of we bedenken acties rond een thema (bijvoorbeeld seksualiteit, religie etc.)

De locatie is elke maand verschillend. We gaan steeds op bezoek bij andere leuke organisaties.

De eerstvolgende bijeenkomsten vind je onder meetings.

Kan ik ook een keer langskomen?

PEER is open en gratis voor iedereen en voor alle leeftijden! Je bent van harte welkom om langs te komen! Neem gerust vrienden mee. Je hoeft je niet aan te melden, al mag dat natuurlijk wel. Je kan je aanmelden door te mailen naar info@doetankpeer.nl.

Kan ik ook online iets betekenen?

Ja! Like de community om op de hoogte te blijven van PEERs belevenissen of sluit je aan bij de online groep van idealisten om op de hoogte te blijven van de locaties en het programma. In de groep kun je filmpjes, artikelen en muziek delen. Zo blijft iedereen op de hoogte van wat er speelt in sociaal-wereldverbeter-land!

Wat is een actie?

Je kan zelf een actie bedenken of aanhaken bij een idee van iemand anders. Niets hoeft, alles mag. De acties die binnen PEER georganiseerd worden hebben te maken met: meer respect voor elkaar, minder discriminatie, verschil verkleinen tussen rijk en arm, een duidelijker beeld creëren over bepaalde groepen (homo-of biseksuelen, mensen van een bredere culturele afkomst, mensen met een beperking, etc.), meer aandacht vragen voor… (‘you name it’)

Sommige acties zijn groot, anderen zijn klein. Acties uitvoeren kan in groepen, duo’s of individueel. Voorbeelden van kleine acties zijn: een brief schrijven naar een instelling of persoon, een interview afnemen, kunst maken of iemand helpen op straat of in een café. Voorbeelden van grotere acties zijn: een campagne opzetten, een website ontwikkelen, een format voor een tv programma bedenken, een activiteit of een debat organiseren.

Zie onze acties om geïnspireerd te raken.

Wiens hulp kan ik bij mijn actie-idee inschakelen?

Bij het uitvoeren van de acties krijg je ondersteuning van andere mensen uit de Doetank. De drempel is superlaag, dus als je een keer een idee hebt, subsidie zoekt voor je actie of zegt “Hier wil ik echt iets mee doen!”, neem dan contact op met info@doetankpeer.nl. We kunnen je helpen met het uitdenken van je idee of samenwerking zoeken met andere idealisten of organisaties. We kunnen je bovendien helpen met crowdfunding of subsidie. We hebben ook een Raad van Advies met veel ervaren wereldverbeteraars, die je kunnen helpen met ideeën en het bereiken van de juiste mensen.

Wat bedoelen jullie met No nonsense happy activism?

Met no-nonsense bedoelen we dat alles goed is. Het hoeft niet groots en meeslepends te zijn. Een kleine actie kan al een groot verschil maken. Het betekent ook dat experimenteren centraal staat. Let’s try!

Met happy bedoelen we dat het vooral leuk moet zijn, zowel voor onszelf en voor anderen, ook al zijn sommige onderwerpen zwaar. Natuurlijk mag een actie een confronterend karakter hebben, maar humor, creativiteit en spel in je acties zijn alleen maar goed. Wij maken de wereld verbeteren leuk! Daarnaast gaat het woord happy ook over de bijeenkomsten; die zijn niet alleen inspirerend maar ook gezellig!

Zijn er kosten aan verbonden?

Nee, deelnemen is gratis

Voor wie is Doetank PEER?

Voor iedereen die zin heeft om de wereld gelijkwaardiger en leuker te maken. Voor iedereen die wil dus. Je kunt gewoon een keer langskomen om te komen kijken.

Wil je meer weten over Doetank PEER? Mail naar info@doetankpeer.nl.

Hoe groot moet de beweging worden?

Groot! Het uiteindelijke doel is dat er net als dat er in elk dorp of elke stad een voetbalclub is, er ook een Doetank is. De acties kunnen gewoon landelijk (en plaatselijk) blijven, maar op die manier kan iedereen in het land gemakkelijk een PEER-meeting bereiken. Daarnaast kunnen zo veel mensen de wereld verbeteren. Want kleinschaligheid werkt. De meetings moeten niet te groot worden omdat maar weinig mensen iets kunnen bijdragen aan de avond. Tot nu toe is er één Doetank: Doetank PEER en die komt afwisselend samen in Utrecht en Amsterdam.

Door wie is Doetank PEER opgericht?

Door Lauren, Sanne en Chafina. Lauren is er voor o.a. het contact met de Doetankers, samenwerking met andere organisaties, social media en website. Sanne doet subsidieaanvraag en fondsenwerving. Chafina begeleidt een aantal projectgroepjes (vooral de groepjes die iets met media doen) en is voorzitter van het PEER-bestuur.

Wie zijn het bestuur van Doetank PEER? 

Wat is het beloningsbeleid van Doetank PEER?

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De medewerkers ontvangen wel beloning voor hun werkzaamheden. Dit wordt gefinancierd door middel van subsidies, sponsoring en crowdfunding. Wij voldoen hierbij aan de eisen van de fondsen en andere geldverstrekkers.

Hoe worden de events en acties gefinancierd?

Events van PEER en de begeleiding van vrijwilligers wordt gefinancierd uit fondsen. Op dit moment is de subsidieverstrekker voor een groot deel van wat in Utrecht plaatsvindt in 2015: de Gemeente Utrecht. Verder zijn we altijd op zoek naar meer subsidies en fondsen. Neem hiervoor contact op met onze fondsenwervers: Els: els@doetankpeer.nl of Kirsty: kirsty@doetankpeer.nl. PEER-idealisten regelen zelf de financiën voor hun acties en kunnen daarvoor begeleiding krijgen van de fondsenwervers.

Hoe bereik ik Doetank PEER?

  • Directeur Lauren Smits: 06-81497109, info@doetankpeer.nl
  • Postadres: Doetank PEER t.a.v. Lauren Smits, Oudenoord 446, 3513 EX Utrecht
  • Kvk-nummer: 60706910
  • RSIN: 854025054

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.