Organisatie

PEER staat voor ‘gelijke’ in het Engels, en is een vrolijke vrucht in het Nederlands. We doen acties en organiseren events voor een gelijke wereld.

Doetank PEER is een stichting. We leveren diensten door idealisten een platform te bieden waarbinnen ze hun acties kunnen doen. Je betaalt daarom een kleine bijdrage voor events. Daarnaast kun je een donatie doen. Op dit moment krijgen we bovendien subsidie van het ministerie van OC&W voor een deel van onze bezigheden in grotere coalities met Movisie en eMANcipator.

Het bestuur van Doetank PEER bestaat uit Interim voorzitter en penningmeester Janina Pigaht  en secretaris Roséanne Timmer-Aukes.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Onze opdrachtnemers ontvangen wel beloning voor hun werkzaamheden. Deze wordt gefinancierd door middel van subsidies, sponsoring en crowdfunding. Wij voldoen hierbij aan de eisen van de fondsen en andere geldverstrekkers.

Het startdocument, de oprichtingsakte, jaarverslagen en jaarrekeningen van Stichting Peer (Doetank PEER), vindt u hier.

Doetank PEER is een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft ANBI-status. Op de website van de Belastingdienst is het overzicht van ANBI’s te vinden. Zie nummer 50164.

Doetank PEER respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Het bestuur van Doetank PEER heeft deze privacy verklaring opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Privacy verklaring Doetank PEER is hier te vinden.

Contact

EMAIL: INFO@DOETANKPEER.NL
KVK: 60706910
RSIN: 854025054

Doneer

Held – 1000 tot 5000 euro

Als Held ondersteun je PEER met een substantiële bijdrage voor het voortbestaan van Doetank PEER. Hier kunnen we bijvoorbeeld grote projecten, personeelskosten of kantoorkosten mee financieren.

Bedankt! Je bent een Held!

 

Superdonateur – 100 tot 1000 euro

Als Superdonateur ondersteun je PEER met een middelgrote bijdrage. Hier kunnen we bijvoorbeeld kleinere projecten, promotie- en wervingskosten of vormgevingskosten mee financieren.

Bedankt! Je bent een Superdonateur!

 

Donateur – 10 tot 100 euro

Als Donateur draag je een steentje bij aan PEER door middel van een kleine bijdrage. Hier kunnen we bijvoorbeeld kantoorartikelen of promotiemateriaal mee financieren.

Bedankt! Je bent een Donateur!

Vul in

Vul de onderstaande gegevens in en maak het bedrag over op NL57 TRIO 0197 9850 33 onder vermelding van het type donatie: held/superdonateur/donateur.

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw telefoonnummer (optioneel)

Organisatie

Soort donatie

Reden voor donatie (optioneel)

Opmerkingen (optioneel)

In de Media

Screen-Shot-interview

“No Nonsense Happy Activism: A Do-tank That Takes Action”

Screen Shot 2015-08-28 at 15.52.31

“Creativiteit op volle toeren tijdens het Broedpad”