Olave Basabose

Veganist, non-binaire transgender, zwart, queer, psychisch afwijkend, verslaafde in herstel, feminist, jurist, entrepreneur, schrijver, financieel onvermogend, activist en wereldreiziger. 

Ik ben een 33-jarige Burundees-Nederlands persoon. Keer op keer ben ik getuige van de kracht, wijsheid, weerbaarheid en het potentieel van verbinding in gemeenschappen die vaak vergeten dreigen te worden.

2016-05-04 13.19.55Ik was kandidaat en ben actief voor de partij van Sylvana Simons en het is mijn ambitie om me in te spannen voor een Nederland waarin de vrije ontplooiing van het individu (mens en dier) centraal staat; een Nederland waarin we bondgenoten zijn van de planeet; een Nederland dat zich maximaal inzet voor de vrije, veilige en voorspoedige toekomst van kinderen en jonge mensen, ongeacht hun huidskleur, gender, seksuele voorkeur, religieuze opvattingen, lichamelijke of geestelijke vermogens, klassenstand en/of regionale en nationale afkomst.

Rol: Algemeen Bestuurslid

Contact: olave@doetankpeer.nl, 06-44844495

Social media: Twitter, Facebook, Instagram

Deel op: