Gezocht: actievoerders tegen racisme

Mail naar jasper@doetankpeer.nl om je aan te melden!

In januari deed de actiegroep tegen racisme van Doetank PEER een mediaonderzoek ‘Expose the Racism’ naar discriminatie en uitsluiting van etnische minderheden op de arbeidsmarkt. Daaruit bleek dat 70% van de dertig uitzendbureaus met het racistische verzoek instemden alleen ‘wit personeel’ aan te nemen. Voor de duidelijkheid: dit is absoluut verboden door de wet.

 

De Tweede Kamer heeft ons onderzoek besproken, maar concrete maatregelen lieten ze achterwege. Wij hoopten stiekem natuurlijk op harde maatregelen. Hoewel wij blij zijn dat onze mediacampagne veel aandacht heeft gekregen en de urgentie van dit probleem is erkend, moet er nog veel gebeuren om elke vorm van discriminatie en racisme niet alleen zichtbaar te maken, maar ook daadwerkelijk aan te pakken. Voor ons is er geen gelijkheid zonder een racismevrij en kleurvol Nederland in alle lagen van de samenleving!

Daarvoor breiden wij de actiegroep tegen racisme uit!
Wij zoeken een diverse groep aan mensen die samen blijven brainstormen, idealen nastreven en actievoeren tegen  discriminatie op basis van huidskleur, afkomst of etniciteit,  in welke vorm dat ook voorkomt. Deze groep zal voor de meerderheid uit mensen van kleur bestaan

Racisme beperkt zich helaas niet alleen tot de arbeidsmarkt, maar bevindt zich nog in vele lagen van de samenleving. Daarom willen we effectieve acties bedenken, events organiseren en samenwerkingen met andere organisaties om te streven naar inclusiviteit, representatie en rechten van mensen van kleur in Nederland.

Hoe ziet deze actiegroep eruit?
De actiegroep zal bestaan uit voornamelijk mensen van kleur, met ook diversiteit op het gebied van religie, leeftijd, gender en andere diverse kenmerken. Wij geloven dat diversiteit in onze actiegroep juist onze blinde vlekken, onwetendheid en onbewuste vooroordelen bestrijden.

– Actievoeren vereist natuurlijk tijd. Denk aan: 1 keer in de maand samenkomen/skypen en 5-10 uur in de maand werken aan de actiegroep
– aantal acties uitvoeren in het jaar
– Ervaring opdoen, nieuwe mensen ontmoeten en vooral je eigen activisme en idealen kwijt kunnen!
– Uit het filmpje zul je in ieder geval Süeda en Jasper al terug zien in de actiegroep

Samen werken we tegen racisme en discriminatie &  samen bepalen we hoe we dat  gaan doen.

Mail naar jasper@doetankpeer.nl om je aan te melden! Stel gerust je twijfels, vragen of suggesties. We staan altijd open voor verbetering.

 

Deel op: