Gespreksstarter: maar wat dan als een vriend van jou sekswerk deed?

Op 23 maart kwamen Jasper, Jos en Brenda van actiegroep Gender & Seksualiteit bij elkaar op het centraal station in Utrecht om het gesprek aan te gaan met mensen over het onderwerp sekswerk tijdens deze Gespreksstarter.

De invulling die we aan het begrip gaven, ging zowel over prostitutie als cammen, sexten, een sekslijn (telefoneren) en online gedrag zoals ondergoed verkopen. De bedoeling van de Gespreksstarter is vooral om het maatschappelijk debat aan te wakkeren op een meer directe manier dan meestal gedaan wordt via (sociale) media. We wilden niet zozeer onze eigen meningen overbrengen, maar in dialoog gaan. Uit de zogenoemde bubbel stappen is goed voor zowel activisten als voor de willekeurige pendelaar op het station. De hoop is natuurlijk dat mensen er vaker over nadenken, maar op deze manier leren we ook hoe er over sekswerk gedacht wordt en daardoor kunnen we ons activisme weer bijsturen.

Voor mij was dit de eerste activiteit waar ik als lid van Doetank PEER aan meedeed en ik vond het best spannend. Toch leken zowel Jasper als Jos wat meer zenuwen dan ik te hebben. Jasper en ik hadden een groepje gevormd om mensen aan te spreken terwijl Jos op eigen houtje probeerde de discussie aan te gaan met mensen op het station. Hij gaf aan dat hij het als man moeilijk vond om tegen een vrouw alleen hierover te beginnen uit angst om intimiderend over te komen. Jasper en ik spraken in totaal drie ‘groepjes’ aan: de eerste was een jonge vrouw alleen, de tweede groep bestond uit twee vrouwen en de derde uit twee mannen.

Bij alle mensen bleek er een grote onwetendheid te spelen over wat sekswerk inhoudt. Uit hun antwoorden bleek dat ze persoonlijk geen sekswerkers kenden en ze gaven allen aan er ook moeite mee te hebben indien iemand uit hun sociale kringen dat zou zijn. Toch waren ze allemaal voor legalisering om zo sekswerk beter te kunnen controleren en misbruik te voorkomen. De eerste vrouw verbaasde ons omdat ze aangaf internetsekswerk (denk aan cammen) riskanter te vinden dan in ‘het echte leven’. Door het grote bereik van het internet is volgens haar de kans groter om ‘ge-out’ te worden en dat mensen je naakt te zien krijgen. De tweede groep bestond uit twee vrouwen die christelijk waren en sekswerk als een aantasting van de integriteit of ‘ziel’ zagen. Ze geloofden ook niet dat mensen vrijwillig en met plezier sekswerk kunnen doen, in tegenstelling tot de andere drie mensen.

Als laatste spraken Jasper en ik twee mannen aan waarmee de discussie wat heftiger was omdat ik inging tegen de jonge man. Hij geloofde namelijk dat het bestaan van prostitutie verkrachting tegenhoudt of vermindert. Daarnaast zei hij expliciet dat hij minder respect zou hebben indien een vriendin van hem een sekswerker zou zijn. Beide mannen benadrukten dat ze klanten (mannen die een sekswerker bezoeken) als minderwaardig zien. Het zijn in hun ogen gefrustreerde mannen die naar een sekswerker gaan omdat ze niemand anders kunnen krijgen. De oude man gaf wel aan het belangrijk te vinden dat mannelijke klanten sekswerkers met respect behandelen.

Sekswerk is nog steeds een gevoelig onderwerp waar veel verschillende meningen en perspectieven achter schuilen. Sommige mensen waren er volledig tegen en de mensen die er voor waren, vonden het lastig te begrijpen waarom iemand daarvoor zou kiezen. Vanuit Doetank PEER is het belangrijk dat we de belevingswereld van deze mensen dichterbij elkaar brengen, zodat een meningsverschil geen excuus wordt om niet in dialoog te gaan met elkaar en om daarmee een taboe bespreekbaar te maken. Dat is namelijk de enige oplossing om misverstanden en onbegrip uit de wereld te helpen.

 

Geschreven door Brenda Dekker, nieuw lid bij actiegroep Gender & Seksualiteit.

Heb jij suggesties voor een onderwerp dat we kunnen voorleggen aan ‘gemiddeld Nederland’? Zou je eens mee willen doen? Heb je tips voor goede locaties om deze actie te doen? Mail naar Jasper (jasper@doetankpeer.nl).

Onze vorige gespreksstarter ging over genderneutrale toiletten.

Deel op: