Beleidsdocumenten

Startdocument mei 2013

In dit startdocument lees je onze eerste werkwijze en visie, voorafgaand aan de startbijeenkomst op 25 juni 2013.

Oprichtingsakte / Statuten

Statuten en Oprichtingsakte

Jaarverslagen

Jaaroverzicht 2014

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016